Om oss

Charlotta Lagnander

070 – 380 95 17

charlotta@lagborg.se

Inriktning

Familjerätt, LVU och övrig socialrätt, arbetsrätt, migrationsrätt inkl. asylrätt.

Utbildning och erfarenhet

Juristexamen vid Uppsala Universitet

Anställd och förtroendevald inom offentlig förvaltning

Driver Lagborg Juridik sedan 2008

Språkkunskaper

Svenska, engelska och grundläggande tyska.

Elena Viorica Lesanu

070 – 14 98 308

elena@lagborg.se

Inriktning

Familjerätt, avtalsfrågor, LVU och övrig socialrätt, migrationsrätt inkl. asylrätt.

Utbildning och erfarenhet

Juristexamen vid Nicolae Titulescu Universitetet i Bukarest, Rumänien.

Magisterexamen vid Nicolae Titulescu Universitetet i Bukarest.

Medlem i Advokatsamfundet i Rumänien sedan 2003.

Språkkunskaper

Svenska, engelska, rumänska

Lasse Langeborg

070 – 219 02 92

lasse@lagborg.se

Inriktning

Avtalsfrågor, ansökningar, administrativt stöd mm.

Utbildning och erfarenhet

Psykologlinjen, Uppsala Universitet

Paralegalutbildning

Språkkunskaper

Svenska, engelska samt begränsade kunskaper i spanska och franska.

Cattis Brundin

cattis@lagborg.se

Inriktning

Adminstrativt stöd