Priser

Alla priser exkl. moms.

Paketpris

 • Bodelning 4.900 kr
 • Bouppteckning 2.900 kr
 • Gåvobrev 1.500 kr

  (Ej fastighet)

 • Revers/skuldbrev 1.000 kr
 • Samboavtal 1.500 kr
 • Testamente 2.000 kr
 • Äktenskapsförord 2.000 kr

Dessa priser gäller i normalfallet. Vid mer komplicerade och/eller tidskrävande uppdrag görs särskild överenskommelse om priset.

Migrationsärenden Paketpris tillämpas. Ärendeslag avgör priset. Information lämnas vid kontakt.

 

Timarvode

 • Debitering av privat klient 1.100 kr
 • Övriga fall 1.531 kr

Debitering sker per påbörjad halvtimme.

I de fall då det kan bli aktuellt med rättsskydd/rättshjälp är vi behjälpliga vid ansökan.

 

Abonnemang

För Dig som behöver regelbunden tillgång till en jurist. Pris efter överenskommelse.