Rättsområden

Familjerätt

Vardagen innehåller många frågor som ryms inom detta rättsområde. Det gäller t.ex. äktenskap/partnerskap och samboförhållanden, vårdnads-, umgänges- och underhållsfrågor, barn- och föräldrarätt samt bodelning arv och testamente.

Internationell familjerätt

Olika länder har olika rättssystem.Vilken lag ska tillämpas för Dig i just Din situation om Du kommer från ett land med ett annat rättssystem än det svenska? Till vilken myndighet eller domstol vänder man sig?

Asyl- och migrationsrätt

Uppehållstillstånd i Sverige kan handla om asyl, familjeanknytning, arbete, studier eller visum. Behöver Du ett offentligt biträde vid asylansökan eller ett ombud för övriga skäl kan Du med förtroende vända Dig till oss. Även när det gäller medborgarskapsfrågor samt beslut om tagande i förvar kan Du använda våra kunskaper.

Särskilda asylskäl

Vi besitter särskild kunskap och erfarenhet när det gäller asylskäl som har sin grund i HBTQ/LGBT relaterade skäl, konvertering till kristendom samt kvinnor och barns särskilda behov i samband med asylutredningar.

LVU och annan tvångslagstiftning

Vi har flerårig erfarenhet av att vara offentligt biträde för föräldrar i samband med eventuellt omhändertagande av deras barn. Även om vi representerar Dig som förälder har vi alltid barnens och familjens bästa för ögonen.

Om behov finns avseende offentligt biträde enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) erbjuder vi även här våra tjänster.

Social- och Socialförsäkringsrätt

Sjukskrivna, arbetslösa, pensionärer samt de som uppbär försörjningsstöd eller på annat sätt behöver stöd och hjälp av kommunens socialtjänst berörs i första hand av denna lagstiftning. Lagar som inte bara ger Dig skyldigheter utan även rättigheter. Ta vara på dem!

Om behov finns avseende offentligt biträde enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) erbjuder vi även här våra tjänster.

Avtalsrätt

Det är bättre att förebygga en eventuell tvist genom ett bra avtal. Vi tillhandahåller rådgivning inför avtals ingående men också juridisk hjälp om tvist föreligger.

Om behov finns avseende offentligt biträde enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) erbjuder vi även här våra tjänster.

Om Du har frågor eller funderingar om ovanstående eller något annat rättsområde är Du välkommen att kontakta oss.

Gentemot Dig som valt Lagborg Juridik iakttas alltid sekretess och lojalitet. Det innebär att fakta, uppgifter och övrig information som Du lämnar med anledning av Ditt ärende inte förs vidare om inte Du godkänner det.